Nurmijärven tanssiopisto

Street-kyselyn tulokset

Keräsimme syyslukukauden aikana kaikilta street-tuntien oppilailta palautetta tuntien järjestelyistä, oppimisen motivaatiosta, toiveista ja tavoitteista. Saimme varsin kattavasti vastauksia, peräti 145 vastaajaa. Suurin osa vastanneista koki ilmapiirin tunneilla hyväksi ja opettajat ammattitaitoisiksi.

Kyselyssä nousi selkeästi esiin lajin kiinnostavuus yleisenä ajan ilmiönä. Tunneilla oppilaiden motivaatio kohdistuu ensisijaisesti lajin liikemateriaaliin, musiikkiin ja kavereiden yhdessäoloon ohittaen selkeästi mm. kilpailutoiminnan, esiintymisen ja muut lajiin liittyvät osa-alueet. Valtaosa, 78% vastaajista olivat erittäin tyytyväisiä opettajien toimintaan. 5,5% koki haasteita opettajan perusteellisuudessa ja liikemateriaalin liian vähäisessä haastavuudessa. 13% koki, ettei ollut saanut riittävästi palautetta tunneilla. Suurin osa vastaajista, 76,5 %, oli sitä mieltä, että, tunnit olivat monipuolisia, opettajan ohjaus yksityiskohtaista ja opetuksen etenevän johdonmukaisesti. Lisäksi kysyimme kysymyksiä mm. Tuntien sijoittelusta lukujärjestykseen ja muista toiveista lajin suhteen. Näissä vastauksista ilmeni, että järjestelyihin oltiin pääosin tyytyväisiä.

Kyselyn jälkeen saimme kuitenkin vielä lisää vapaamuotoista palautetta lähinnä avointen ovien perusteella ja olemme tiedostaneet muita selkeitä kehittämisen kohteita lajin sisällä. Olemme ottaneet työryhmän pohtimaan miten lajia tulisi viedä NTO:ssa eteenpäin, kallistummeko enemmän taidetanssiopetuksen perinteisempään koreografiseen formaattiin vai katulajeista tyypillisempään individualistisuutta ja battle-kulttuuria korostavaan suuntaan. Molemmat liittyvät oleellisesti lajikulttuuriin ja toivommekin löytävämme hyvän tasapainon sisällyttäen opetukseemme kumpaakin toimintatapaa. Kevätkaudella järjestämme uusien opettajien rekrytoinnin ja pyrimme vaalimaan laatua tässä lajissa huolellisesti. Tiedotamme asiasta lisää kevätkauden aikana.

Scroll to Top