KOSKI-tietovaranto

Nurmijärven tanssiopisto ottaa käyttöön vuosien 2023-2024 aikana opetushallituksen kansallisen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetyn integraatiopalvelun nimeltään KOSKI, joka sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista.

Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat nyt tallentaa oppilaiden opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon. Opintosuoritusten tallentaminen palveluun vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja tuo opetuksessa saavutetut tiedot ja taidot näkyväksi muissa koulutusmuodoissa hankitun osaamisen rinnalla.

Oppilaat, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2018 jälkeen, eli uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen, laajan oppimäärän opinnoissa voivat antaa suostumuksen takautuvasti 21.12.2023 asti. Tässä vaiheessa suostumukset kerätään takautuvasti vain edellä mainituilta oppilailta. Varsinainen opintojen KOSKI-tallentaminen laajan oppimäärän ja yleisen oppimäärän opinnoista aloitetaan vuoden 2024 kuluessa. Edellä mainittua päivämäärää vanhempia opintoja ei lain mukaan voi tallentaa KOSKI-tietokantaan.

KOSKI-tietovarannon käyttö on koulutuksen järjestäjille mahdollista niiden muutosten myötä, joita on tehty lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä sekä lakiin taiteen perusopetuksesta. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2023.

Lue lisää:

Esite: Taiteen perusopetus ja KOSKI-tietovaranto

Opiskelijan informointi -materiaali

Ohje suostumuksen antamiseen ja tunnistautumiseen

 

Scroll to Top