Nurmijärven tanssiopisto

Nykytanssi

Alkaen 8 v.

NYKYTANSSI on monipuolinen taidetanssilaji, jossa yhdistyvät kehon monipuolinen käyttö sekä oppilaan oma luovuus ja intuitiot. Nykytanssin opetus perustuu holistiseen (kokonaisvaltaiseen) ihmiskäsitykseen: tanssia on kaikessa, tanssi ei ole suoritus ja jokaisen tanssi on merkityksellistä. Nykytanssi on kehoa ja mieltä rikastuttava tanssilaji, mikä sopii kaikenikäisille.

Nykytanssitunnin sisältöön kuuluvat kehon ja mielen valmistaminen tuntiin, tanssitekniikka ja oikeiden linjauksien harjoittelu, lattiatekniikka, luovat harjoitukset, kontaktityöskentely, improvisaatiotekniikat sekä tanssisarjat. Nykytanssi hyödyntää eri tanssilajien tekniikoita ja muokkautuu jatkuvasti ajan ilmiöiden, taiteen ja ihmisyyden mukana.

Nykytanssitunnit jakautuvat kahteen painotusluokkaan: nykytanssi ja nykytanssi+. Nykytanssi tunneilla painotetaan monipuolista harjoittelua, johon kuuluu kaikki yllämainitut nykytanssin osa-alueet. Nykytanssi+ tunnit painottuvat improvisaatioon ja esiintyjän työn harjoitteluun.

Nykytanssin tasot

STARTTITASO
Tunnin voi ottaa 8-9-vuotiaana. Jos oppilas on ollut 7v nyky/baletti alkeet -tunnilla, hän voi siirtyä tälle tasolle. Tällä tasolla voi myös aloittaa tanssiharrastuksen. Opinnot kestävät tällä tasolla 1-2 vuotta.

PERUSTASO 1
Pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden tanssia harrastaneille. Uudet (samaa ikätasoa olevat oppilaat) voivat myös aloittaa harrastuksen tässä ryhmässä. Suositellaan lisätunnin ottamista. Opinnot kestävät tällä tasolla 2-3 vuotta.

PERUSTASO 2
Pääsääntöisesti vähintään 2-3 vuotta tanssia harrastaneille. Suositellaan ottamaan toinen viikkotunti. Opinnot kestävät tällä tasolla 2-4 vuotta.

KESKITASO
Pääsääntöisesti 4 vuotta tanssia harrastaneille. Suositellaan ottamaan nykytanssin keskitaso+ tunti lisäksi.

JATKOTASO
Pääsääntäisesti vähintään viisi vuotta tanssia harrastaneille. Suositellaan ottamaan nykytanssin jatkotaso + tunti lisäksi. Opinnot kestävät tällä tasolla yhdestä vuodesta niin pitkään, kunnes opettaja suosittelee siirtymistä edistyneet tasolle.

EDISTYNEET
Edistynein taso, jolloin oppilaalla on jo erittäin monipuoliset taidot tanssitekniikasta, ilmaisusta ja esiintymisestä. Tällä tasolla syvennetään osaamista.

LISÄKSI VALITTAVISSA:

KESKITASO 1-2 + / JATKOTASO/EDISTYNEET +
Nykytanssin plussatunneilla syvennytään nykytanssiin luovien harjoitusten kautta. Plussatunnin voi ottaa keskitasolta eteenpäin.

NYKYTANSSI AIKUISET
Aikuisten nykytanssitunti aloittaville ja jo tanssia harrastaneille.

TUNTIVARUSTEET

  • Rennot liikkumiseen sopivat vaatteet, navan peittävä yläosa.
  • Paljaat jalat (joskus tarvitsemme myös sukkia, mutta ei villasukkia!) Hiukset kiinni, kello ja korut pois.
Nurmijärven tanssiopisto
Scroll to Top