Nurmijärven tanssiopisto

Lastentanssi

Varhaisiän opinnot

LASTENTANSSI on lapsille tarkoitettua tanssinopetusta kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin ja peruselementteihin monipuolisesti mielikuvien ja luovien harjoitusten avulla. Opetuksen tavoitteena on herättää tanssin iloa, tukea ilmaisua ja luovuuden kehitystä sekä kannustaa etenemään tanssin oppimispolulla. Lastentanssi tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja sekä oppimisvalmiuksia.

Tunnit rakentuvat lapsen kokemusmaailmaan sopivista harjoituksista, joissa keskiössä ovat tanssi, luovuus ja leikinomaisuus. Tunnit sisältävät perusliikuntataitoja kehittäviä harjoituksia, pienten tanssien opettelua, luovia tehtäviä sekä tanssitekniikan alkeita. Opetuksessa hyödynnetään musiikkia, loruja ja eri välineitä (mm. pallot, huivit, nauhat, vanteet, hernepussit) sekä muita taideaineita osana tanssinopetusta. Vaikutteita otetaan mm. kuvataiteesta, kirjallisuudesta, musiikista ja sirkustaiteesta. Opetus pohjautuu nykytanssin ja baletin tekniikoihin.

LISÄTIEDOT

  • Lastentanssiryhmät 3v, 4v, 5v ja 6v.
  • 3-4-vuotiaiden ryhmissä tytöt ja pojat ovat samoissa ryhmissä. 5-vuotiaista alkaen pojilla on tarjolla myös oma ryhmä - toki he saavat ilmoittautua myös muihin ryhmiin. Pojille ja tytöille on laadittu omat opetussuunnitelmat huomioiden mm. motorisen kehittymisen erityispiirteet.

TUNTIVARUSTEET

  • Tanssipuku (ei pitkiä tyllihameita) tai t-paita ja shortsit/verkkarit, paljaat jalat.
  • Hiukset kiinni, korut pois.
Scroll to Top