Nurmijärven tanssiopisto

Lastentanssi

Naperot 2-4v, varhaisiän opinnot 3-6v, 7v nyky/baletti alkeet

LASTENTANSSI on lapsille tarkoitettua tanssinopetusta kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Lastentanssissa tutustutaan tanssin perusteisiin ja peruselementteihin monipuolisesti mielikuvien ja luovien harjoitusten avulla. Opetuksen tavoitteena on herättää tanssin iloa, tukea ilmaisua ja luovuuden kehitystä sekä kannustaa etenemään tanssin oppimispolulla. Lastentanssi tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja sekä oppimisvalmiuksia.

Tunnit rakentuvat lapsen kokemusmaailmaan sopivista harjoituksista, joissa keskiössä ovat tanssi, luovuus ja leikinomaisuus. Tunnit sisältävät perusliikuntataitoja kehittäviä harjoituksia, pienten tanssien opettelua, luovia tehtäviä sekä tanssitekniikan alkeita. Opetuksessa hyödynnetään musiikkia, loruja ja eri välineitä (mm. pallot, huivit, nauhat, vanteet, hernepussit) sekä muita taideaineita osana tanssinopetusta. Vaikutteita otetaan mm. kuvataiteesta, kirjallisuudesta, musiikista ja sirkustaiteesta. Opetus pohjautuu nykytanssin ja baletin tekniikoihin.

Naperoiden 2-4-vuotiaat tunnilla mukana on lapsen oma aikuinen. Tunnit ovat hauskaa yhdessä tekemistä ja tanssiin tutustumista leikin, välineiden ja musiikin avulla. Naperoiden tunnille ilmoittaudutaan lapsen nimellä. Mukaan tulevan aikuisen ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista.

7v nyky/baletti alkeisopinnoissa tutustutaan nykytanssin ja klassisen baletin alkeisiin. Opintojen aikana pohjustetaan pitkäjänteistä työskentelyä ja tutustutaan molempien lajien erityspiirteisiin. Tunnit sisältävät monipuolisia harjoituksia ja tanssitekniikkaan ikätasolle sopivassa muodossa. Tunneilla tehdään luovia harjoituksia, harjoitellaan oman liikkeen tuottamista ja tuntitansseja. Opinnot antavat valmiuksia tanssin jatko-opinnoille.

LISÄTIEDOT

  • Naperot 2-4v oman aikuisen kanssa. Lastentanssiryhmät 3v, 4v, 5v ja 6v.
  • 7v nyky/baletti alkeet lasketaan perusopintojen ensimmäiseksi vuodeksi.
  • Hurrikaanitunnit ovat erityisesti suunniteltu vastaamaan poikien tarpeita, huomioiden motorisen kehittymisen erityispiirteitä. Myös tytöt ovat tervetulleita.

TUNTIVARUSTEET

  • Tanssipuku (ei pitkiä tyllihameita) tai t-paita ja shortsit/verkkarit, paljaat jalat.
  • Hiukset kiinni, korut pois.
Scroll to Top