Nurmijärven tanssiopisto

Säännöt

Nurmijärven tanssiopiston säännöt 2022-2023

1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuvat opiston verkkosivuilla. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Uusien oppilaiden laskuun lisätään automaattisesti 10 euron kirjaamismaksu. Tämä maksu maksetaan vain kerran. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Kertakävijät tai 5x/10x-kortin käyttäjät eivät ilmoittaudu verkkosivuilla vaan käyvät yksittäisillä tunneilla varaamatta paikkaa etukäteen.

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Uusien oppilaiden oppilaspaikan peruutus on tehtävä huoltajan toimesta kirjallisesti toimistoon kolmen viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta - opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Ilmoituksen saapuminen toimistoon katsotaan lopetusajankohdaksi. Myös tuntimuutokset tulee tehdä huoltajan toimesta kirjallisesti.

Lukuvuonna 2022-2023 eräpäivät laskuille ovat seuraavat: syyslukukausi 1.9.2022, kevätlukukausi 2.2.2023. Lukukausimaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Tällöin 2. erän eräpäivät ovat syyslukukaudella 1.10.2022 ja kevätlukukaudella 2.3.2023.

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Mikäli oppilas peruuttaa oppilaspaikkansa kesken lukukauden viimeistään 30.9. mennessä, veloitetaan puolet lukukausimaksusta. Mikäli peruutus tehdään 30.9. jälkeen, veloitetaan koko lukukauden maksu.

Opetusta voidaan lukukauden aikana antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, jolloin tarkistetaan vaihtoehtoisen opetustavan järjestämistä ja maksuja. Seuraamme valtioneuvoston tiedostusta ja opetushallitukselta tulevia ohjeita liittyen koronatoimiin.

Mikäli syyskaudelle ilmoittautunut oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee aina mahdollisten ryhmämuutosten takia ilmoittaa toimistoon kirjallisesti 18.12.2022 mennessä, myös silloin kun oppilas peruuttaa vain osan tunneistaan. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, peritään oppilaalta / huoltajalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta. Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2023 alkaa 20.12.2022 verkkosivujen kautta https://nto.eepos.fi. Lukukaudelle 2023-2024 ilmoittaudutaan touko-kesäkuun vaihteessa 2023.

3. Maksut

Opintomaksut suoritetaan pankkiin viimeistään eräpäivänä. Lukukausilaskut lähetetään sähköpostilla ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lukuvuosi laskutetaan kahdessa osassa: syyslukukausi 1.9.2022 ja kevätlukukausi 2.2.2023. Lukukausimaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Tällöin 2. erän eräpäivät ovat syyslukukaudella 1.10.2022 ja kevätlukukaudella 2.3.2023. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitty huoltaja on vastuussa lukukausilaskuista. Perhealennus koskee samasta taloudesta osallistuvia oppilaita. Uusilta oppilailta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 10 euron kirjaamismaksu (ei koske lyhytkursseja, max. kuuden viikon mittaisia). Kirjaamismaksu lisätään automaattisesti ensimmäisen laskun yhteyteen.

Opintojen alkaessa 4.9.2022 tai myöhemmin veloitetaan lukuvuoden jäljellä olevista tunneista. Maksuhuomautuksista peritään 5 euroa / kpl. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas / oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan edeltävien lukukausien maksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kesken opetusjakson lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta.

4. Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Matkoista tai muista omavalintaisista syistä johtuvia poissaoloja ei hyvitetä korvaustunneilla. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauspoissaolon (yli 3 viikkoa) takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa.

Arkipyhät eivät ole korvattavia tunteja. Arkipyhiksi osuvien tuntien läsnäolot huomioidaan oppilastietojärjestelmässämme Eepoksessa, jotta läsnäoloprosentti määrittyy oppilaan kohdalla oikein, eikä arkipyhä vaikuta siihen.

5. Vastuu

Kaikki oppilaat on vakuutettu opiston toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät matkat, näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tuntiperuutuksen sattuessa opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6. Tietosuoja

Tanssiopisto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). NTO:n tietosuojaseloste 2021-2022 on luettavissa täältä.

7. Yleistä

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme 1.8.2018 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus.

Scroll to Top