Nurmijärven tanssiopisto

Säännöt

Nurmijärven tanssiopiston säännöt 2023-2024

1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuvat opiston verkkosivuilla. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Uusien oppilaiden laskuun lisätään automaattisesti 10 euron kirjaamismaksu. Tämä maksu maksetaan vain kerran. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Kertakävijät tai 5x/10x-kortin käyttäjät eivät ilmoittaudu verkkosivuilla vaan käyvät yksittäisillä tunneilla varaamatta paikkaa etukäteen.

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Oppilaiden oppilaspaikan peruutus tulee tehdä ensimmäisen ryhmätunnin jälkeen huoltajan toimesta kirjallisesti toimistoon viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta - opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Ilmoituksen saapuminen toimistoon katsotaan lopetusajankohdaksi. Myös tuntimuutokset tulee tehdä huoltajan toimesta kirjallisesti. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, lukukausimaksu laskutetaan normaalisti.

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Mikäli oppilas peruuttaa oppilaspaikkansa kesken syyslukukauden viimeistään 30.9.2023 mennessä, tai kesken kevätlukukauden 29.2.2024 mennessä veloitetaan puolet lukukausimaksusta. Mikäli peruutus tehdään edellä mainittujen päivämäärien jälkeen, veloitetaan koko lukukauden maksu.

Opetusta voidaan lukukauden aikana antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, jolloin tarkistetaan vaihtoehtoisen opetustavan järjestämistä ja maksuja. Seuraamme valtioneuvoston tiedostusta ja opetushallitukselta tulevia ohjeita liittyen koronatoimiin.

Mikäli syyskaudelle ilmoittautunut oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee aina mahdollisten ryhmämuutosten takia ilmoittaa toimistoon kirjallisesti viimeistään 17.12.2023, myös silloin kun oppilas peruuttaa vain osan tunneistaan. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, peritään oppilaalta / huoltajalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta. Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2024 alkaa 19.12.2023 verkkosivujen kautta https://nto.eepos.fi. Lukukaudelle 2024-2025 ilmoittaudutaan touko-kesäkuun vaihteessa 2024.

3. Maksut

Opintomaksut suoritetaan pankkiin viimeistään eräpäivänä. Lukukausilaskut lähetetään sähköpostilla ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lukuvuosi laskutetaan kahdessa osassa: syyslukukausi 8.9.2023 ja kevätlukukausi 2.2.2024. Lukukausimaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Tällöin 2. erän eräpäivät ovat syyslukukaudella 8.10.2023 ja kevätlukukaudella 1.3.2024. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitty huoltaja on vastuussa lukukausilaskuista. Perhealennus koskee samasta taloudesta osallistuvia oppilaita. Uusilta oppilailta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 10 euron kirjaamismaksu (ei koske lyhytkursseja, max. kuuden viikon mittaisia). Kirjaamismaksu lisätään automaattisesti ensimmäisen laskun yhteyteen.

Opintojen alkaessa 3.9.2023 tai myöhemmin veloitetaan lukuvuoden jäljellä olevista tunneista. Maksuhuomautuksista peritään 5 euroa / kpl. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas / oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan edeltävien lukukausien maksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kesken opetusjakson lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta.

4. Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Matkoista tai muista omavalintaisista syistä johtuvia poissaoloja ei hyvitetä korvaustunneilla. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauspoissaolon (yli 3 viikkoa) takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.

Arkipyhät eivät ole korvattavia tunteja. Arkipyhiksi osuvien tuntien läsnäolot huomioidaan oppilastietojärjestelmässämme Eepoksessa, jotta läsnäoloprosentti määrittyy oppilaan kohdalla oikein, eikä arkipyhä vaikuta siihen.

Kun oppilas käy korvaamassa toisella tunnilla, tulee hänen täyttää korvaustuntilippu, joita löytyy Monikon käytävältä, IhanTalon aulasta sekä opettajalta Länsikaaressa ja Metsolassa. Täytetty lippu palautetaan opettajalle.

5. Vastuu

Kaikki oppilaat on vakuutettu opiston toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät matkat, näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tuntiperuutuksen sattuessa opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6. Tietosuoja

Tanssiopisto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). NTO:n tietosuojaseloste 2021-2022 on luettavissa täältä.

7. Yleistä

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme 1.8.2018 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus.

Nurmijärven tanssiopisto
Scroll to Top