Nurmijärven tanssiopisto

Säännöt

Nurmijärven tanssiopiston säännöt 2020-2021

1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuvat opiston verkkosivuilla. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty ja uuden oppilaan kirjaamismaksu on suoritettu. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Kertakävijät tai 5x/10x-kortin käyttäjät eivät ilmoittaudu verkkosivuilla vaan käyvät yksittäisillä tunneilla varaamatta paikkaa etukäteen.

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Uusien oppilaiden oppilaspaikan peruutus on tehtävä kirjallisesti toimistoon kolmen viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta - opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Ilmoituksen saapuminen toimistoon katsotaan lopetusajankohdaksi.

Lukuvuosi 2020-2021 on jaettu neljään jaksoon ja kesken jakson lopettaneiden oppilaiden jaksomaksu peritään kokonaisuudessaan. Eräpäivät laskuille ovat 14.9.2020, 16.11.2020, 15.2.2021 ja 12.4.2021. Opetusta voidaan lukukauden aikana antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, jolloin tarkistetaan vaihtoehtoisen opetustavan järjestämistä ja maksuja. Seuraamme valtioneuvoston tiedostusta ja opetushallitukselta tulevia ohjeita. Jaksot antavat joustavuutta toimintatapoihin ja maksuihin, mikäli koronan vuoksi koulu jouduttaisiin sulkemaan.

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Mikäli oppilas haluaa peruuttaa osallistumisensa kesken lukuvuoden, tulee se tehdä ennen uuden jakson alkua. Näin välttyy seuraavan jakson laskutukselta. Tunneilla voi käydä maksetun jakson loppuun asti. Jos peruutus tehdään jo alkaneen jakson aikana, veloitamme koko laskutuskaudesta.

Lukuvuoden jaksot ovat seuraavat:

  1. jakso 17.8.-18.10.
  2. jakso 19.10.-20.12.
  3. jakso 11.1.-21.3.
  4. jakso 22.3.-23.5.

Mikäli syyskaudelle ilmoittautunut oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee aina mahdollisten ryhmämuutosten takia ilmoittaa toimistoon kirjallisesti 20.12.2020 mennessä, myös silloin kun oppilas peruuttaa vain osan tunneistaan. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, peritään oppilaalta / huoltajalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta. Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2021 alkaa 22.12.2020 verkkosivujen kautta https://nto.hobiver.com/ilmo.

Lukukaudelle 2021-2022 ilmoittaudutaan touko-kesäkuun vaihteessa 2021.

3. Maksut

Opintomaksut suoritetaan pankkiin viimeistään eräpäivänä. Lukukausilaskut lähetetään sähköpostilla ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lukuvuosi laskutetaan neljässä jaksossa, eräpäivät ovat: 14.9.2020, 16.11.2020, 15.2.2021 ja 12.4.2021. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitty huoltaja on vastuussa lukukausilaskuista. Perhealennus koskee samasta taloudesta osallistuvia oppilaita. Uusilta oppilailta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 10 euron kirjaamismaksu (ei koske lyhytkursseja, max. kuuden viikon mittaisia). Opintojen alkaessa elokuun jälkeen veloitetaan lukuvuoden jäljellä olevista tunneista. Maksuhuomautuksista peritään 5 euroa / kpl. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas / oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan edeltävien lukukausien maksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kesken jakson lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta.

4. Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Matkoista tai muista omavalintaisista syistä johtuvia poissaoloja ei hyvitetä korvaustunneilla. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauspoissaolon (yli 3 viikkoa) takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa.

5. Vastuu

Kaikki oppilaat on vakuutettu opiston toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät matkat, näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tuntiperuutuksen sattuessa opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6. Tietosuoja

Tanssiopisto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). NTO:n tietosuojaseloste 2020-2021 on luettavissa täältä.

7. Yleistä

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme 1.8.2018 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus.

Scroll to Top