Nurmijärven tanssiopisto

Säännöt

Nurmijärven tanssiopiston säännöt 2020-2021

1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuvat opiston verkkosivuilla. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen on asianmukaisesti tehty ja uuden oppilaan kirjaamismaksu on suoritettu. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden). Kertakävijät tai 5x/10x-kortin käyttäjät eivät ilmoittaudu verkkosivuilla vaan käyvät yksittäisillä tunneilla varaamatta paikkaa etukäteen.

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Oppilaspaikan peruutus on tehtävä kirjallisesti toimistoon kolmen viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta - opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Ilmoituksen saapuminen toimistoon katsotaan lopetusajankohdaksi. Oppilas sitoutuu opintoihinsa aina maksujakson loppuun asti. Lukuvuosi 2020-2021 on jaettu neljään maksujaksoon ja kesken jakson lopettaneiden oppilaiden jaksomaksu peritään kokonaisuudessaan. Oppilaan tulee tehdä peruutusilmoitus koskien seuraavaa jaksoa laskun eräpäivän mukaisen kuukauden loppuun mennessä. Jos peruutus tehdään jo alkaneen laskutuskauden aikana, veloitamme koko laskutuskaudesta.

Mikäli syyskaudelle ilmoittautunut oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee aina mahdollisten ryhmämuutosten takia ilmoittaa toimistoon kirjallisesti 13.12.2020 mennessä, myös silloin kun oppilas peruuttaa vain osan tunneistaan. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, peritään oppilaalta / huoltajalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

Lukukaudelle 2021-2022 ilmoittaudutaan touko-kesäkuun vaihteessa 2021.

3. Maksut

Opintomaksut suoritetaan pankkiin viimeistään eräpäivänä. Lukukausilaskut lähetetään sähköpostilla ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lukuvuosi laskutetaan neljässä jaksossa, eräpäivät ovat: 14.9.2020, 16.11.2020, 15.2.2021 ja 12.4.2021. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitty huoltaja on vastuussa lukukausilaskuista. Perhealennus koskee samasta taloudesta osallistuvia oppilaita. Uusilta oppilailta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 10 euron kirjaamismaksu. Opintojen alkaessa elokuun jälkeen veloitetaan lukuvuoden jäljellä olevista tunneista. Maksuhuomautuksista peritään 5 euroa / kpl. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas / oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan edeltävien lukukausien maksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta.

4. Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Matkoista tai muista omavalintaisista syistä johtuvia poissaoloja ei hyvitetä korvaustunneilla. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauspoissaolon (yli 3 viikkoa) takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy kolme selvittämätöntä poissaoloa.

5. Vastuu

Kaikki oppilaat on vakuutettu opiston toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät matkat, näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tuntiperuutuksen sattuessa opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6. Tietosuoja

Tanssiopisto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). NTO:n tietosuojaseloste 2020-2021 on luettavissa täältä.

7. Yleistä

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme 1.8.2018 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus.

Scroll to Top