Nurmijärven tanssiopisto

Säännöt

Nurmijärven tanssiopiston säännöt 2024-2025

1. Ilmoittautuminen

Oppilaat ilmoittautuvat opiston verkkosivuilla. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen vahvistaa huoltaja. Uusien oppilaiden laskuun lisätään automaattisesti 10 euron kirjaamismaksu. Tämä maksu maksetaan vain kerran. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukauden).

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Mikäli oppilas ei jatka tanssia ensimmäisen ryhmätunnin (kokeilutunnin) jälkeen, tulee oppilaspaikan peruutus tehdä huoltajan toimesta kirjallisesti toimistoon viikon kuluessa lukukauden alkamisesta (syys- tai kevätlukukausi) tai oppilaan ilmoittautumisesta. Muussa tapauksessa veloitamme käynneistä hinnaston mukaan. HUOMIO: opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Ilmoituksen saapuminen toimistoon katsotaan lopetusajankohdaksi. Myös tuntimuutokset tulee tehdä huoltajan toimesta kirjallisesti.

Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Mikäli oppilas peruuttaa oppilaspaikkansa kesken syyslukukauden viimeistään 29.9.2024 mennessä, tai kesken kevätlukukauden 2.3.2025 mennessä, veloitetaan puolet lukukausimaksusta. Mikäli peruutus tehdään edellä mainittujen päivämäärien jälkeen, veloitetaan koko lukukauden maksu.

Opetusta voidaan lukukauden aikana antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, jolloin tarkistetaan vaihtoehtoisen opetustavan järjestämistä ja maksuja. Seuraamme valtioneuvoston tiedostusta ja opetushallitukselta tulevia ohjeita liittyen poikkeustoimiin.

Kevätlukukauden peruutus tulee ilmoittaa toimistoon kirjallisesti viimeistään 15.12.2024, myös silloin kun oppilas peruuttaa vain osan tunneistaan. Mikäli peruutusilmoitus tulee vasta määräpäivän 15.12.2024 jälkeen, mutta ennen kevätlukukauden alkua 7.1.2025, peritään oppilaalta huoltajalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta. Lukukauden alettua peruutetuista tunneista veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2025 alkaa 17.12.2024 verkkosivujen kautta https://nto.eepos.fi. Lukukaudelle 2025-2026 ilmoittaudutaan touko-kesäkuun vaihteessa 2025.

3. Maksut

Opintomaksut suoritetaan pankkiin viimeistään eräpäivänä. Lukukausilaskut lähetetään sähköpostilla ilmoittautumislomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Lukuvuosi laskutetaan kahdessa osassa: syyslukukauden eräpäivä 23.8.2024 ja kevätlukukauden eräpäivä 2.2.2025. Lukukausimaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä.  Ilmoittautumislomakkeeseen merkitty huoltaja on vastuussa lukukausilaskuista. Perhealennus koskee samasta taloudesta osallistuvia oppilaita. Uusilta oppilailta peritään ilmoittautumisen yhteydessä 10 euron kirjaamismaksu (ei koske lyhytkursseja, max. kuuden viikon mittaisia). Kirjaamismaksu lisätään automaattisesti ensimmäisen laskun yhteyteen.

Opintojen alkaessa 1.9.2024 tai myöhemmin veloitetaan lukuvuoden jäljellä olevista tunneista. Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas / oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan edeltävien lukukausien maksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen seuraavan lukukauden alkua. Kesken opetusjakson lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta.

4. Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Matkoista tai muista omavalintaisista syistä johtuvia poissaoloja ei hyvitetä korvaustunneilla. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauspoissaolon (yli 3 viikkoa) takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun yhteyttä on otettu opiston toimistoon. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.

Arkipyhät eivät ole korvattavia tunteja. Arkipyhiksi osuvien tuntien läsnäolot huomioidaan oppilastietojärjestelmässämme Eepoksessa, jotta läsnäoloprosentti määrittyy oppilaan kohdalla oikein, eikä arkipyhä vaikuta siihen.

Kun oppilas käy korvaamassa toisella tunnilla, tulee hänen täyttää korvaustuntilippu läsnäolon merkitsemistä varten. Lippuja löytyy Monikon käytävältä, IhanTalon aulasta sekä opettajalta Länsikaaressa ja Metsolassa. Täytetty lippu palautetaan opettajalle.

5. Vastuu

Kaikki oppilaat on vakuutettu opiston toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät matkat, näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista varusteista. Tuntiperuutuksen sattuessa opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6. Tietosuoja

Tanssiopisto noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). NTO:n tietosuojaseloste 2021-2022 on luettavissa täältä.

7. Yleistä

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme 1.8.2018 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Nurmijärven tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus.

Scroll to Top