Nurmijärven tanssiopisto

Muutoksia koronarajoituksissa alk. 3.5.

Tiedote 30.4.2021 (lähetetty sähköposteihin 30.4.)

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on tiedottanut 28.4.2021 koronarajoitusten muutoksista
alueellaan. Nurmijärven kunta avaa toimitilojaan maanantaista 3.5. Keusoten suositusten ja EteläSuomen aluehallintoviranomaisen tekemän päätösten perusteella. Tämän mukaan 2007 vuonna syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena.

Lähiopetuksen määrää on mahdollista lisätä 3.5. alkaen, terveysturvallinen tilojen käyttö huomioiden. Tilojen käyttö tulee toteuttaa siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa. Koronasuositukset ja -rajoitukset, asiakasohjeet (keski-uudenmaansote.fi).

Edellä mainituista syistä Nurmijärven tanssiopisto suosittaa edelleen tanssitunneille osallistumista etäyhteyksien välityksellä, mutta aloittaa samalla lähi- ja hybridiopetuksen max. 10 oppilaan ryhmissä.

– Alle 12-vuotaiden opetus jatkuu olemassa olevien lähi – ja hybridiryhmien mukaisesti.
– Yli 12-vuotaiden ryhmän opettajat tiedottavat ryhmälleen viimeistään edellisenä päivänä ennen opetusta hybridiopetusryhmän, mikäli ryhmässä on yli 10 oppilasta. Jos ryhmälle ei tule viestiä ennen omaa tuntia voi oppilas osallistua lähiopetukseen.
– Yli 20-vuotiaat voivat osallistua lähiopetukseen omaa harkintaa käyttäen.

Ryhmät eivät saa sekoittua keskenään harrastustoiminnan aikana tai esim. käytävätiloissa siirryttäessä harrastustilaan. Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä. Kaikki tunnit loppuvat noin 10 minuuttia aiemmin tilan tuuletuksen ja välineiden desinfioimisen takia. Kaikissa opiston tiloissa huomioidaan 2m turvaväli ja yli 12-vuotiaat käyttävät maskia. Tunneille saa osallistua vain täysin terveenä.

Vaikka koronarajoitusiin tulee muutoksia toukokuun ajaksi, NTO:n henkilökunnan lomautukset toteutetaan aikaisemman päätöksen mukaisesti. Lomautuksista aiheutuvat yksityiskohtaiset muutokset toukokuulle tiedotamme viikon 18 aikana.

Scroll to Top