Nurmijärven tanssiopisto

Mahdollisiin sähkökatkoksiin varautuminen NTO:ssa

SÄHKÖKATKOIHIN VARAUTUMINEN NURMIJÄRVEN TANSSIOPISTOSSA
Nurmijärven tanssiopisto on aloittanut valmistautumisen talven aikana mahdollisiin sähkökatkoihin liittyen.
Oppilaitoksen toiminta pyritään pitämään mahdollisimman normaalina ja turvallisena myös mahdollisten
sähkökatkojen aikana.

Tieto tulevasta sähkökatkosta saadaan kantaverkkoyhtiö Fingridiltä Nurmijärven Sähkö Oy:n kautta
Nurmijärvelle todennäköisesti lyhyellä, enimmillään muutamien päivien varoitusajalla. On varauduttava
myös siihen, että ilmoitusaika on hyvin lyhyt. Tämän vuoksi Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Sähkö Oy
tiedottavat niin kuntalaisia kuin myös oppilaitoksia ennakolta toiminnasta mahdollisen sähköpulan aikana.
Sähköpulassa nurmijärveläisten sähkönjakelua rajoitetaan Fingridin ohjeiden mukaan.

Tästä lisätietoa saatavilla kunnan verkkosivuilta:
https://www.nurmijarvi.fi/teemasivut/turvallisuus/sahkokatkot/

Saadessamme tietoa tulevista sähkökatkoista Nurmijärven tanssiopistosta otetaan mahdollisimman pian
yhteyttä oppilaisiin ja huoltajiin oppilasjärjestelmän kautta sähköpostitse ja tekstiviestein. Mikäli saamme
tiedon katkoista päivää tai paria ennen sähkökatkoa ilmoitamme peruttavista tunneista, jotka korvataan
kevätlukukauden aikana. Mikäli tieto sähkökatkosta tulee iltapäivällä saman päivän aikana, tunnit
lähtökohtaisesti pidetään. Opettajillamme säilyy työvelvoite ja he ovat vastaanottamassa oppilaita tai
huolehtimassa heistä opetuspisteissä, mikäli katko tapahtuu tuntien jo alettua. Oppilaiden turvallisuus on
sähkökatkojen aikana ensimmäinen prioriteettimme.

TUNNILLE SAAPUESSA JA TUNNILLA
– Huomioitavaa, että ovikoodit eivät toimi Monikossa, Syrjälässä, IhanTalolla, Länsikaaressa eikä
Metsolassa. Opettajilla on avaimet tiloihin. Huoltajien hakiessa oppilaita on huomioitava, että
sisälle ei pääse oppilaita hakemaan, mutta opettajat opastavat oppilaita.
– Opettaja on vastassa oppilaita tunnin alkaessa, vaikka sähkökatkos olisi juuri alkanut. Ketään kotoa
lähtenyttä ei jätetä ulos.
– Tunnin päättyminen ja tunnilta poistuminen sähkökatkon aikana katsotaan ikätasoisesti. Oppilaiden
kanssa odotetaan huoltajien kyytejä. Ketään ei jätetä sähkökatkon aikana yksin.
– Mikäli sähkökatko tapahtuu tunnin ollessa käynnissä, opettajillamme on suunnitelma tuntisisällöstä
ja oppilaitten turvallisuudesta.
– Oppilaitoksessa on paristokäyttöisiä valaisimia ja oppilaita toivotaan pitämään mukanaan myös
omaa taskulamppua.

Nurmijärven tanssiopisto
Scroll to Top