Nurmijärven tanssiopisto

Tanssin etäopinnot

Toimintamme koronavirusepidemian aikana

Hallitus on 12.3.2020 antanut koronavirusta koskevan ohjeistuksen, jonka mukaan yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Tämän takia olemme peruneet opiston kevätnäytökset sekä muut isommat tapahtumat tältä keväältä. Myös kesäkurssit ja musiikkiteatterileiri on peruutettu kesän alusta.

Tuntijärjestelyissä tanssiopisto seuraa Taiteen perusopetusliiton (TPO), Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) ja Opetushallituksen ohjeistusta. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksena olemme osa Suomen virallista koulujärjestelmää ja siksi noudatamme opetuksen hallinnonalan ohjeistuksia ja toimimme viranomaispäätösten perusteella mm. keskeytyksissä. Näiltä osin toimintamme ei ole suoraan verrattavissa muuhun harrastustoimintaan. Opetuksessamme noudatamme samoja periaatteita kuin peruskoulu- ja lukio-opetuksessa.

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti toimijoiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvaten samalla mahdollisimman hyvin opintojen ja tutkintojen suorittaminen. Tämä käytännössä tarkoittaa tanssin taiteen perusopetuksen lähiopetuksen keskeyttämistä sekä soveltavien ja digipainotteisten menetelmien käyttöönottoa. 

Suomen tanssioppilaitosten liitto ry (STOPP ry) on kehottanut oppilaitoksia hyväksilukemaan menetetyt lähiopetuksen taiteen perusopetuksen tunnit niin, että oppilaalle voidaan kuitenkin myöntää taiteen perusopetuksen päättötodistus lähiopetuksen keskeytymisestä, vähenemisestä tai sovelletuista opetusmenetelmistä huolimatta. Päättötodistukset postitetaan myöhemmin keväällä niille oppilaille, joiden opintosuoritukset ovat todistuksiin riittävät.

Nurmijärven tanssiopiston opetushenkilökunta on ottanut ammattitaitoisesti ohjat käsiinsä tässä erikoisessa tilanteessa. Haluamme osaltamme auttaa lapsia ja nuoria pysymään aktiivisina mielekkäässä vapaa-ajan toiminnassa sekä säilyttämään yhteyden tanssin ympärille muodostuneeseen ryhmäänsä ja tanssiopiston toimintaan. Haluamme panostaa oppilas-opettajakontaktien pysyvyyteen, mahdollisimman normaaliin arjen sujuvuuteen sekä mahdollistaa lapsille innostavan tanssin oppimisen tasokkaan etäopetuksen avulla.

Koulumme hallinto toimii normaalisti ja yhteydenotot sekä opintoihin liittyvät kysymykset toivomme sähköpostilla tanssiopisto@nto.fi. Kirjautumiskysymyksiin sekä Teamsin että Zoomin osalta vastaa linda.iswariah@nto.fi.

Tarkkailemme aktiivisesti epidemiatilannetta ja reagoimme muutoksiin tarvittavalla.

Etäopetusalustat

Microsoft Teams

HUOM. Teams-ympäristö poistuu käytöstä tämän kauden osalta kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Teamsia ei tarvita enää toukokuun viimeisellä viikolla korvaustuntien yhteydessä vaan kaikki tarvittava tieto on jaettu sähköpostitse.

Teams-ympäristö on NTO:n etäopintojen alusta, jonka kautta opettaja on yhteydessä ryhmään ja lähettää materiaaleja ja linkkejä tanssin etäopintoja varten.

Jokaiselle oppilaalle tai huoltajalle on lähtenyt liittymiskutsu Teamsiin. Tämän kutsun lähettäjä on Microsoft Teams. Liittymislinkkiä klikkaamalla järjestelmä opastaa Teamsiin liittymisessä. Mikäli salasanaa kysytään, on se oman sähköpostin  salasana.

Mikäli et ole saanut Teams-kutsua tai se on vanhentunut ennen kuin olet ehtinyt sitä klikata, lähetä viesti: linda.iswariah@nto.fi.

Ohjeet Teamsiin liittymiseen (lataa PDF).

HUOM. Pidäthän huolta, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Voit muokata niitä itse oppilasjärjestelmässämme Hobiverissa https://nto.hobiver.com/.

Zoom

Etäopetuksemme online live -tunnit tapahtuvat Zoomissa (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta). Zoom on videokokousalusta, joka mahdollistaa useiden osallistujien samanaikaisen osallistumisen sekä kommunikaation molempiin suuntiin niin opettajalta oppilaille kuin myös toisin päin. Zoomin tunneille osallistutaan liittymislinkeillä ja salasanoilla, jotka opettajat jakavat oppilailleen Teams-alustalla. Tällä hetkellä käytössä olevat liittymislinkit ovat voimassa kevätkauden loppuun asti ellei toisin ilmoiteta.

Oma mikrofoni on hyvä pitää poissa päältä Zoom-tunnin aikana silloin kun ei ole keskustelemassa opettajan kanssa. Video voi olla päällä, ellei opettaja toisin ohjeista.

Poikkeustilanteen tuntijärjestelyt

Viikolla 23 järjestämme korvaustunteja kauan kaivattuna lähiopetuksena! Näille tunneille tulee ilmoittautuminen Hobiverin kautta https://nto.hobiver.com/ilmo la 23.5. klo 9.00 alkaen, jotta voimme pitää ryhmät riittävän väljinä ja opetuksen turvallisena tässä erikoistilanteessa.

Tässä on tärkeät ohjeet niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetustunneille:
1. Monikkoon tulee saapua ihan viime hetkellä ennen omaa tuntia. Oleskelu Monikon tiloissa pidetään minimissä. Käynti tunneille ainoastaan A-ovesta. Tanssikäytävän ovi toimii tutulla ovikoodilla, joka on lähetetty sähköpostiviestissä.
2. Vanhemmat saattavat ja noutavat pienet oppilaat, mutta tanssikäytävään ei tällä hetkellä voi jäädä odottamaan tunnin ajaksi.
3.  Tuntien pituudet: lastentanssi 3-5v 30 min, 6-7v 45 min, muut tunnit 50 min. Näin ehdimme tuntien välillä tekemään tarvittavat hygieniatoimet, esim. balettitankojen pyyhintä.
4. Käytä käsidesiä tullessasi ja lähtiessäsi. Käsidesipulloja tanssikäytävässä.
5. WC-tilat ovat auki.
6. Pukuhuoneet eivät ole käytössä. Treenivaatteet puetaan jo kotona!
7. Oman tunnin jälkeen poistutaan välittömästi Monikosta.
8. Pidä tunnilla välimatkaa, huomioi opettajan ohjeet.
9. Tanssikaverin koskettaminen kielletty.
10. Kasvomaskin käyttö on sallittua.
11. Kaikki aivastelu ei ole koronaa, nyt on allergia-aika. Muista aivastaa ja yskiä hihaan.
12. ÄLÄ TULE SAIRAANA TUNNILLE!
*

Viikolla 22 järjestämme korvaustunteja etäopetuksena Zoomin kautta. Osallistumislinkit on lähetetty oppilaille sähköpostilla.

  • oppilaat voivat valita useamman itselleen sopivan tunnin
  • tunnit ovat open level -tunteja, mikä tarkoittaa, että tunnille voi osallistua tietystä tasosta riippumatta. Tunnit jaettu ikätasoittain.

Viikon 22 + 23 lukujärjestys:

Viikosta 16 alkaen noudatamme laajennettua etäopiskelulukujärjestystä, jossa mukana ovat kaikki lajit ja tasot. Oma opettaja ohjeistaa ryhmilleen sopivista tunneista Teamsissa ja jakaa näille tunneille Zoom-linkit. Tämä lukujärjestys pysyy voimassa kauden loppuun saakka. Opettajat antavat oppilailleen Teamsissa myös muita tanssitehtäviä ja opetusvideoita.

Viikoilla 14-15 toimimme supistetun lukujärjestyksen mukaan tarjoten kaikille lajeille online live -tunteja Zoomin kautta.

Viikolla 13 tarjosimme useassa lajissa open level -tunteja samalla kun opettajat valmistelivat etäopetusmateriaaliaan ja kuvasivat ammattilaisen johdolla etäopetusvideoita.

online_logo
Scroll to Top