Nurmijärven tanssiopisto

Taiteen perusopetus

Mitä on taiteen perusopetus?

Nurmijärven tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta tanssin alalla. Mitä se tarkoittaa?

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetus noudattaa koulutuksen järjestäjän hyväksymiä opetussuunnitelmia, joiden tulee perustua Opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt, ja ne voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. Lue NTOn opetussuunnitelmasta lisää täältä.

Suomessa on tällä hetkellä n. 80 taiteen perusopetusta antavaa tanssikoulua, joista 13 (NTO mukaan lukien) saa valtion avustusta. On upeaa, että valtio haluaa tukea taidetta harrastuksena lasten ja nuorten keskuudessa. Toivottavasti lähivuosina yhä useampi taiteen perusopetusoppilaitos pääsee valtion tuen piiriin. Myös Nurmijärven kunta tukee taiteen perusopetusta.

Scroll to Top